Kategoria: FAQ – alimenty

Jak zakończyć lub ograniczyć postępowanie egzekucyjne?

W celu zakończenia postępowania egzekucyjnego w sprawie roszczeń alimentacyjnych, należy do kancelarii komornika złożyć wniosek o umorzenia postępowania egzekucyjnego, wskazując zakres tego umorzenia, tj. postępowanie egzekucyjne może być umorzone w całości lub w części (co do alimentów i odsetek zaległych, raty bieżącej, bądź z danego składnika majątku)....
więcej

Kiedy powstają podstawy do obciążenia obowiązkiem alimentacyjnym osoby zobowiązane w dalszej kolejności (np. obowiązek alimentacyjny dziadków)?

W przypadku kiedy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności, osoba zobowiązana w bliższej kolejności nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi, uzyskanie od zobowiązanego w bliższej kolejności na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami, osoba alimentowana może starać się o obciążenie obowiązkiem...
więcej

Jakie dokumenty należy złożyć, aby wszcząć egzekucję w stosunku do zobowiązanego przebywającego za granicą?

Przede wszystkim, za pośrednictwem sądu okręgowego, należy złożyć : wniosek osoby pełnoletniej, uprawnionej, lub przedstawiciela osoby małoletniej bądź pełnomocnika alimentowanego, w którym domaga się od zobowiązanego zamieszkałego za granicą dostarczenia utrzymania na podstawie załączonego tytułu wykonawczego. Wzór takiego wniosku jest załącznikiem Nr 21 do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.01.2002r....
więcej