Kategoria: FAQ – alimenty

Co zrobić w sytuacji, kiedy dłużnik alimentacyjny pracuje za granicą?

W przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny pracuje za granicą, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, podobnie jak w kraju, następuje na podstawie wniosku osoby uprawnionej, tj. na rzecz osoby, na którą zostały zasądzone alimenty, przedstawiciela ustawowego małoletniego alimentowanego, lub pełnomocnika osoby alimentowanej. Sądy okręgowe i rejonowe udzielają informacji, jakie wynikają z umów międzynarodowych dotyczących...
więcej

Czy wierzyciel ponosi koszty wszczęcia i prowadzenia egzekucji alimentów?

W sprawach z zakresu egzekucji roszczeń alimentacyjnych, co do zasady, wierzyciele zwolnieni są z ponoszenia kosztów – koszty te w całości obciążają dłużnika. Wyjątkiem są jedynie koszty przejazdu i diet komornika związanych z dokonywaniem czynności terenowych poza miejscowością siedziby komornika, jeżeli, do przeprowadzenia tych czynności został wybrany komornik inny niż...
więcej

Kiedy ustaje obowiązek alimentacyjny?

Obowiązek alimentacyjny ustaje z upływem 26 roku życia uprawnionego, z ukończeniem nauki na poziomie średnim i podjęciem pracy lub może wynikać z treści orzeczenia sądowego w przedmiocie zakończenia obowiązku alimentacyjnego. Uzyskanie przez dziecko pełnoletniości nie musi oznaczać automatycznego ustania względem niego obowiązku alimentacyjnego – mogą istnieć różnorodne sytuacje usprawiedliwiające utrzymanie...
więcej