Co zrobić w sytuacji, kiedy dłużnik alimentacyjny pracuje za granicą?

W przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny pracuje za granicą, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, podobnie jak w kraju, następuje na podstawie wniosku osoby uprawnionej, tj. na rzecz osoby, na którą zostały zasądzone alimenty, przedstawiciela ustawowego małoletniego alimentowanego, lub pełnomocnika osoby alimentowanej.

Sądy okręgowe i rejonowe udzielają informacji, jakie wynikają z umów międzynarodowych dotyczących egzekucji alimentów i udzielają wskazówek dotyczących przygotowania wniosku o wszczęcie egzekucji z zagranicy.

W obrębie Unii Europejskiej niezbędnych informacji może udzielić telefonicznie Punk kontaktowy EUROPEDIRECT. Informacje te również dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Atlasu Sądowniczego. Rozmawiać można w każdym z języków państw należących do Unii Europejskiej. O ile osoba zobowiązana do alimentów, przebywająca w innym państwie, ma obywatelstwo polskie, osoba egzekwująca alimenty z za granicy, może również liczyć na pomoc ze strony polskich placówek dyplomatycznych. Konsulat pomaga ustalić, czy dana osoba przebywa na terenie tego państwa, uzyskać dodatkowe informacje o toczącym się postępowaniu, a także udzielić informacji o obowiązującym w tym państwie prawie.

Comments are closed.