Jak zakończyć lub ograniczyć postępowanie egzekucyjne?

W celu zakończenia postępowania egzekucyjnego w sprawie roszczeń alimentacyjnych, należy do kancelarii komornika złożyć wniosek o umorzenia postępowania egzekucyjnego, wskazując zakres tego umorzenia, tj. postępowanie egzekucyjne może być umorzone w całości lub w części (co do alimentów i odsetek zaległych, raty bieżącej, bądź z danego składnika majątku).

Comments are closed.