Z ilu składników majątku dłużnika komornik może prowadzić egzekucję?

W sytuacji istnienia zaległości alimentacyjnych możliwa jest egzekucja ze wszystkich składników majątku jednocześnie, do czasu całkowitej spłaty zadłużenia.

Comments are closed.