Co w przypadku, jeśli dłużnik zmienił miejsce zamieszkania lub nie przebywa pod adresem zameldowania?

Jeśli w toku egzekucji oraz na podstawie zapytań do właściwych urzędów nie ustalono aktualnego adresu dłużnika, komornik występuje z wnioskiem do Policji o ustalenie miejsca jego pobytu oraz pracy.

Comments are closed.