Co w przypadku, gdy nie ustalono żadnego majątku dłużnika, do którego można by skierować egzekucję?

Jeżeli, pomimo podejmowanych czynności przez komornika, nie zostanie ustalony majątek dłużnika, komornik z urzędu, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż  6 miesięcy, składa wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o wpis dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych.

Przedstawiciel ustawowy lub pełnoletni wierzyciel może również złożyć doniesienie do Prokuratury o uporczywym uchylaniu się od obowiązku alimentacyjnego, co w świetle polskich przepisów jest przestępstwem w myśl art. 209 kk i za co grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Jedną z możliwości, w przypadku stwierdzenia bezskutecznej egzekucji, jest również  złożenie w urzędzie gminy lub miasta wniosku o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Comments are closed.