Czy wierzyciel ponosi koszty wszczęcia i prowadzenia egzekucji alimentów?

W sprawach z zakresu egzekucji roszczeń alimentacyjnych, co do zasady, wierzyciele zwolnieni są z ponoszenia kosztów – koszty te w całości obciążają dłużnika.

Wyjątkiem są jedynie koszty przejazdu i diet komornika związanych z dokonywaniem czynności terenowych poza miejscowością siedziby komornika, jeżeli, do przeprowadzenia tych czynności został wybrany komornik inny niż wg. właściwości pobytu dłużnika lub miejsca posiadania majątku ruchomego dłużnika

Comments are closed.