O kancelarii

BIURO PODAWCZE, KASZA I PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW:
Poniedziałek, Wtorek, Czwartek 8.00 – 15.00
Środa 8.00 – 17.30
Piątek 8.00 – 13.00
KOMORNIK PRZYJMUJE:
Poniedziałek 11.00 – 15.00

UWAGA! Od dnia 05.02.2018 zmiana terminów przyjmowania interesantów:

BIURO PODAWCZE ORAZ KASA CZYNNE:
Poniedziałek 8.00 – 15.00
Wtorek 8.00 – 15.00
Środa 8.00 – 17.00
Czwartek 8.00 – 15.00
Piątek 8.00 – 13.00

PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW:
Poniedziałek 8.00 – 15.00
Wtorek – nieczynne
Środa 8.00 – 17.00
Czwartek 8.00 – 15.00
Piątek – nieczynne

WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ NA RACHUNEK KOMORNIKA NR:
09 12405400 1111 0000 4916 4028

prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Gdańsku,
ze wskazaniem w tytule przelewu:
- imienia i nazwiska / firmy (w przypadku gdy przelewu dokonuje osoba trzecia)
- numeru sprawy
- tytułu płatności (spłata zadłużenia, zaliczka, opłata stała, itp.)
lub bezpośrednio w kasie kancelarii.