Spłać zadłużenie

Spłać zadłużenie

Dłużnik może w każdej chwili spłacić zobowiązanie w całości lub częściowo dokonując stosownej wpłaty gotówkowej w kasie kancelarii lub dokonując przelweu na konto kancelarii.

Kasa kancelarii:

ul. Świętopełka 2
80-361 Gdańsk

Kasa czynna od poniedziałku do piatku w godzinach 8:00 - 15:00

Przekaz pocztowy:

NAZWA: Komornik Sądowy Mariusz Bojeczko
NUMER KONTA: 09124054001111000049164028
NAZWA ZLECENIODAWCY: imię i nazwisko / nazwa firmy
TYTUŁ PRZELEWU: numer sprawy + tytuł płatności (spłata zadłużenie, zaliczka opłata stała itp.)

Przelew elektroniczny:


Uwaga! Jako TYTUŁ PRZELEWU nalerzy podać Numer Sprawy oraz Tytuł Płatności (spłata zadłużenie, zaliczka opłata stała itp.). Jeśli płatnikiem jest osoba trzecia w TYTULE PRZELEWU należy podać również imię i nazwisko lub nazwę firmy na zlecenie której realizowana jest płatność.

mBank_mTransfer
mBank_multiTransfer
przelew24_bzwbk
bank_pekao
bank_bph
inteligo
ipkonet
bank_ipko
baknk_ing
bank_ca
raiffeisen
milleniumbank
bank_bgz
citihandlowy
deutsche_bank
getinbank
ideabank
eurobank
aliorbank
tmobile
pbsbank
meritumbank
Call Now Button