Komornik Gdańsk Północ tel: 58 32-23-144

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ
w Gdańsku Mariusz Bojeczko


ul. Świętopełka 2
80-361 Gdańsk


tel.: 58 32-23-144
faks: 58 32-23-144 w. 22
gdansk1@komornik.pl

Godziny pracy kancelarii

UWAGA! W dniach 10.11.2023 (piątek) i 05.01.2024 (piątek) Kancelaria będzie nieczynna.

Numer Konta


Bank PKO S.A. Oddział w Gdańsku
09 12405400 1111 0000 4916 4028

Stosownie do treści art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych komornik Mariusz Bojeczko informuje o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych.

Dane Inspektora:
Imię i Nazwisko: Roman Kwieciński
e-mail: iod.gdansk.009@komornik.pl

Komornik Gdańsk Marius Bojeczko działa w rejonie Gdańsk Północ. Egzekucja należności, windykacja należności i długów. Kancelaria komornicza Gdańsk Północ – licytacje komornicze nieruchomości i ruchomości, do pobrania oświadczenia i wnioski – wniosek egzekucyjny, wniosek o umorzenie i wniosek o zawieszenie. Masz pytania do komornika? Skontaktuj się z Kancelairą Komorniczą Marusz Bojeczk Gdańsk Północ.