Informacje dla Wierzycieli

Wierzycie chcący odzyskać należności za pośrednictwem komornika musi złożyć wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym. Tytuł wykonawczy to tutuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Wydanie przez sąd wyroku lub nakazu zapłatny nie jest jednoznaczne z możliwością natychmiastowego uruchomienia procedury egzekucyjnej. Orzeczenie musi zostać zaopatrzone w klauzulę wykonalności, która potwierdza, że orzeczenie nadaje się do egzekucji.

Tytułem egzekucyjnym może być orzeczenie sądu (wyrok, postanowienie, nakaz zapłaty), ugoda zawarta przed sądem lub mediatorem oraz inne orzeczenia, akty prawne czy ugody, które na mocy ustawy podlegają wykonaniu na drodze egzekucji.

Wierzyciel, który dysponuje tytułem wykonawczym (tytuł egzekuzyjny + klauzula wykonalności) może skierować sprawę do komornika, który rozpocznie proces odzyskiwania należności środkami prawnymi dostępnymi tylko komornikowi. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego musi spełniać warunki formalne pisma procesowego określone w art. 126 ustawy kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

W naszej kancelarii, przy realizacji zadań ustawowych, takich jak egzekucja należności, korzystamy m.in. z następujących narzędzi i systemów informatycznych:

  1. OGNIVO e-KIR
  2. CEPIK
  3. ZUS-PUE
  4. EPU
  5. PD CBDKW
  6. SISP (System Informacyjny Statystyki Publicznej)
  7. CEIDG
  8. KomornikOnline

Wzory pism i wniosków możesz pobrać tutaj