parallax background

Komornik Gdańsk
Mariusz Bojeczko

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ
w Gdańsku


Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. Na stronie znajdują się informacje przydatne dla wierzycieli i dłużników oraz szczegóły dotyczące sposobu funkcjonowania kancelarii komorniczej komornika sądowego przy sądzie rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku Mariusza Bojeczko.


Więcej
parallax background

W celu realizacji zadań ustawowych nasza kancelaria korzysta z następujcych narzędzi i systemów informatycznych

Komornik Gdańsk Mariusz Bojeczko - strona informacyjna Kancelarii Komorniczej w Gdańsku. Na stronie licytacje nieruchomości, licytacje ruchomości, akty prawne oraz wnioski do pobrania - wniosek egzekucyjny, wniosek o umorzenie, wniosek o zawieszenie, oświadczenie wierzyciela o wyborze komornika i inne. Windykacja i egzekucja należności, odpowiedzi na pytania najczęściej kierowne do komornika w sprawach o alimenty.