parallax background

Komornik Gdańsk
Mariusz Bojeczko

Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym Gdańsk - Północ
w Gdańsku


Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. Na stronie znajdują się informacje przydatne dla wierzycieli i dłużników oraz szczegóły dotyczące sposobu funkcjonowania kancelarii komorniczej komornika sądowego przy sądzie rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku Mariusza Bojeczko.


Więcej

UWAGA! W dniach 10.11.2023 (piątek) i 05.01.2024 (piątek) Kancelaria będzie nieczynna.
parallax background

W celu realizacji zadań ustawowych nasza kancelaria korzysta z następujcych narzędzi i systemów informatycznych