Kancelaria Komornicza Gdańsk PółnocDane kancelarii

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
Gdańsk-Północ w Gdańsku Mariusz Bojeczko

80-361 Gdańsk
ul. Świętopełka 2

tel.: 58 32-23-144
faks: 58 32-23-144 w. 22
gdansk1@komornik.pl

Wpłaty

Wplat można dokonywać bezpośrednio w kasie kancelarii lub przelewem na rachunek komornika:

Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Gdańsku
09 12405400 1111 0000 4916 4028

Ze wskazaniem w tytule przelewu:

  • imienia i nazwiska / firmy (w przypadku gdy przelewu dokonuje osoba trzecia)
  • numeru sprawy
  • tytułu płatności (spłata zadłużenia, zaliczka, opłata stała, itp.)

Spłać zadłużenie