Wzory pism i wniosków do pobrania

Uwaga! Do wniosku egzekucyjnego należy dołączyć oryginał tutułu wykonawczego (tytuł egzekuzyjny z klauzulą wykonalności) zgodnie z art. 776 i 777 Kodeksu Postpępowania Cywilnego

art. 776 kpc. Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności...
art. 777 § 1. Tytułami egzekucyjnymi są:
  • orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem;
  • orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu;
  • inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej;
  • akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji [...]
  • oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji może być złożone także w odrębnym akcie notarialnym